Sími: 5539313 & 898-9313

Heimilisfang: Ólafsgeisla 29 | 113 Reykjavík

Eldri verk

Meðal framkvæmda sem Pálmatré hefur unnið að:

 • Nýbygging íbúða í Reykjavík, Hafnarfirði og Garðabæ
 • Skipt um þök á Seljaskóla (Rvk borg) og Flensborgarskóla (Framkvæmdasýslan)
 • Endurnýjun þaks á íþróttahúsi við Réttarholtsskóla(Rvk borg)
 • 1800 m2 viðbygging við Hlíðaskóla í Reykjavík kláruð að utan sem innan (Rvk.borg)
 • Eldra húsnæði Hlíðaskóla, um 2000 m2 endurnýjað að innan, nýir veggir, loft, gólf, rafmagn, pípulagnir.-Rvk.borg
 • Gnoðarvogur 32-34-36 blokk klædd með álklæðningu á þrjár hliðar, á svalahlið fóru fram múrviðgerðir á veggjum,köntum, svalagólfum og handriðum. Einnig fóru fram gluggaviðgerðir og glerskiptingar, nýlega lokið.(húsfélag).
  Umsjón: Tækniþjónusta Tryggva Jakobssonar
 • Ýmis verk á vegum verkfræðistofunnar Línuhönnunar við ýmsar viðgerðir og breytingar fyrir húsfélög og einstaklinga t.d. viðbyggingar húsa ,álklæðningar, þakskiptingar, múrviðgerðir ofl.
 • Bygging aðveitustöðvar á Selfossi fyrir Rarik. Hús uppsteypt einangrað og klætt að utan. Fullklárað hús.
 • Stuðlar meðferðaheimili fyrir unglinga, nýbygging fullkláruð að utan og innan fyrir framkvæmdasýslu ríkisins.
 • Nokkur einbýlishús í Rvk og Garðabæ. Raðhús í Hafnarfirði.
 • Erum að ljúka við 12 íbúðir í Norðlingaholti.
 • Framkvæmdir við 24 raðhús í Grænumýri, Rauðumýri og Hamratúni í gangi